Περιγραφή

Περιγραφή

AQUASTOPT 50

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το AQUASTOPT 50 είναι ένα θιξοτροπικό εποξειδικό τσιμέντο τριών συστατικών για στεγανοποίηση βασισμένο σε ειδικές ρητίνες και επιλεγμένα αδρανή που του προσφέρουν αντοχή στην υδραυλική πίεση, συνεχή επαφή με υγρασία ή διείσδυση νερού και τα πιο επιθετικά άλατα. Δημιουργεί μια επίστρωση που είναι αδιαπέραστη από την υδραυλική πίεση, ακόμη και αρνητική, και είναι ιδανική για την προετοιμασία και αποκατάσταση υγρών υποστρωμάτων. Οι επικαλύψεις που δημιουργούνται με το AQUASTOP-T 50 παρουσιάζουν εξαιρετική χημική και φυσική αντοχή, αντοχή στους κύκλους απόψυξης με απόψυξη και καλή ολκιμότητα.

Συσκευασία: (A+B+C) 16 kg
Κατανάλωση: 0,5 – 0,8kg/m²