Τα Νέα μας

Καθαρισμος και προστασία μαρμάρινων επιφανειών στην κεντρική πλατεία Εθν. Αντιστάσεως του δήμου Λεβαδέων

Οι εργασίες καθαρισμού και προστασίας στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως του Δήμου Λεβαδέων  πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας και με την χρήση:

1. Ειδικών καθαριστικών υλικών ανάλογα με το είδος της επιφάνειας, για την απομάκρυνση ρύπων, σκουριάς, αλάτων, graffitti κ.ά.
Ο τελικός καθαρισμός των επιφανειών έγινε με μηχανική μέθοδο η οποία βασίζεται στην τεχνολογία χρήσης ξηρού αέρα ή νερού και φυσικών υλικών που υπό κατάλληλες συνθήκες πίεσης, δοσολογίας και τρόπου εφαρμογής αντιμετωπίζει την κάθε εφαρμογή με μοναδικό τρόπο χωρίς να επιφέρει καμιά αλλοίωση στη επιφάνεια καθαρισμού.

2. Ειδικών υλικών προστασίας ανάλογα με το είδος της επιφάνειας, για την συντήρησή τους και για την προστασία τους από graffiti, περιβαλλοντικούς ρύπους ή βρωμιάς.