ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ, ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, ΚΟΥΖΙΝΑΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ -ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΣΥΡΙΓΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΓΥΑΛΙΝΕΣ

ΕΝΕΜΑΤΩΝ-ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα απαραίτητα για την αποθήκευση και τη συντήρηση αρχειακού υλικού.